Drie vormen van coaching

De drie vormen van coaching hebben enerzijds sterke overeenkomsten en anderzijds zijn er ook duidelijke verschillen. De belangrijkste overeenkomst is natuurlijk dat iedere vorm van coaching in essentie draait om de lerende dialoog tussen de cliënt (ook wel: coachee) en de coach. Coaching is er op gericht dat de cliënt zijn of haar leerdoelen kan bereiken en het geleerde zelfstandig in praktijk kan brengen. De verschillen worden hieronder beschreven:

1-op-1 coaching

Coaching vind plaats in de vorm van persoonlijke gesprekken aan de hand van de coachvraag van de cliënt. Deze gesprekken worden gevoerd in een rustige ruimte, bijvoorbeeld in een coach huis, waar verstoringen (telefoon, email, binnenlopende personen) zoveel mogelijk worden voorkomen. Op die manier kan zeer geconcentreerd worden gewerkt aan de leerdoelen van de cliënt.

eCoaching

Bij eCoaching wordt de dialoog tussen cliënt en coach gevoerd via berichten die per computer worden uitgewisseld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een web-based programma dat de gehele dialoog tussen coach en cliënt opslaat. Zowel de cliënt als de coach kan op ieder tijdstip, dat hem of haar uit komt, berichten lezen en beantwoorden. Die dialoog is altijd voor beiden na te lezen. Er hoeven ook geen afspraken gemaakt te worden om elkaar te ontmoeten. Bij aanvang van het traject wordt een afspraak gemaakt over de minimale frequentie van uitwisseling van berichten (vaak 2x per week). Dit om er voor te zorgen dat die dialoog niet stil valt. In de zuivere vorm van eCoaching zijn persoonlijke ontmoetingen niet nodig.

Blended coaching

Dit is een mengvorm van de hierboven beschreven manieren van coaching.Een combinatie dus van 1-op-1 gesprekken waarbij cliënt en coach samen komen en eCoaching. Hoe vaak er afspraken worden gemaakt om elkaar te ontmoeten bepalen cliënt en coach in overleg. De lichtste vorm van blended coaching is waarschijnlijk die, waarin er een gesprek plaats vind bij de start van het traject en bij de afronding van het traject.

Kenmerken

1-op-1 coaching

Synchroon
Persoonlijk contact
Tijd en plaats afhankelijk

eCoaching

Asynchroon
Geen persoonlijk contact
Tijd en plaats onafhankelijk
Communicatie via berichten

Blended coaching

Deels Synchroon, deels asynchroon
Tijd en plaats afhankelijk EN/OF
Tijd en plaats onafhankelijk

Privacy

Lees hier hoe wij uw privacy waarborgen.

Zakelijk

Loop je loopbaan is gevestigd in Austerlitz en ingeschreven bij de KvK, nr. 72674601.

 

noloc_logo_wit.png   cb_certifiedlogo_656_576ce4c945087.png

Social media